foto

P8 Informatie Adapter

Softwaretoepassingen en structuren tussen verschillende ondernemingen sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er zijn bijvoorbeeld verschillende naamgevingen voor dezelfde dingen of dezelfde namen voor verschillende dingen. Daarnaast zijn er verschillende aggregatieniveaus van componenten van het schip. Dit leidt tot onduidelijkheden in de communicatie tussen de deelnemers aan een project.
 
Niet alleen de informatie zelf is vaak onduidelijk, ook de informatiedragers verschillen. Er zijn tal van computerprogramma’s die verschillende formaten gebruiken voor de opslag van gegevens. Die formaten zijn vaak niet onderling uitwisselbaar. De Informatie Adapter moet een oplossing bieden voor deze problemen. Het ideaal is dat informatieoverdracht zonder misverstanden plaatsvindt. 
 
Een van de belangrijkste zaken in de communicatie tussen partijen is dat ze met dezelfde term ook hetzelfde bedoelen. Een essentieel onderdeel van de Informatie Adapter is dan ook een soort woordenboek met duidelijke definities. Ieder bedrijf kan dan zijn eigen vertaling maken van termen uit het woordenboek naar termen die men zelf gebruikt.
 
De Informatie Adapter vormt de basis voor een groot deel van het programma Integraal samenwerken. Het zal niet alleen de bouwfase ondersteunen, maar wordt doorontwikkeld om ook in de operationele fase van het schip een goed bruikbaar hulpmiddel te zijn. Op die manier kan een reder het in de toekomst toepassen om met leveranciers en reparateurs van componenten en installaties te communiceren.
 
Voor nadere informatie over het project P8 Informatie Adapter klik hier.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken