foto

P7 4D Voortgangsregistratie

Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is.
 
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie uit bijvoorbeeld ERP, inkoopsystemen en planning. Onder andere de onderzochte RFID-technologie en 3D laserscannen kunnen helpen het proces transparant te maken en leveren waardevolle informatie over de fysieke voortgang van het proces.
 
In eerste instantie wordt gewerkt aan oplossingen voor onderdelen van het bouwproces zoals het magazijn, het toeleveren en ontvangen van materialen of een productiehal.
 
Van te voren wordt er rekening mee gehouden dat deze deeloplossingen in een later stadium met elkaar kunnen worden verbonden, zodat een geïntegreerd geheel ontstaat.
 
Eén van de activiteiten binnen het project is het in kaart brengen van toepassingen van RFID in de maritieme industrie. Inmiddels is een aantal praktijktesten gestart om de praktische toepasbaarheid verder te onderzoeken. 
 
Daarnaast wordt een gedegen analyse van de mogelijke impact van RFID op het gehele scheepsbouwproces gemaakt. Een combinatie van deze analyse met praktijkresultaten levert een onderbouwd plan voor verdere ontwikkelingen.
 
Voor nadere informatie over het project P7 4D Voortgangsregistratie klik hier.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken