foto

P6 3D Informatiewijzer

De 3D informatiewijzer zal via een 3D-model een portal bieden naar alle actuele relevante informatie over het schip tijdens de hele lifecycle van het schip.
 
Elk mens is gewend om 3D te werken: het is de werkelijkheid waarin we staan. In het scheepsbouwproces wordt er vanaf de engineeringsfase een 3D-model opgebouwd van het schip, terwijl in de ontwerpfase ervoor nog 2D gewerkt wordt. Met de huidige ontwikkeling van de ontwerpgereedschappen wordt het moment waarop van 2D naar 3D wordt overgeschakeld steeds vroeger in het proces vastgelegd.
 
Daarnaast wordt er zeer veel informatie gegenereerd tijdens het scheepsbouwproces. Deze informatie bevindt zich op vele plaatsen, in vele formaten en bij vele verschillende mensen. Het zoeken naar actuele informatie kost relatief veel moeite en brengt vergissingen met zich mee. Ook is het zo dat de fragmentatie van de grote hoeveelheid informatie ertoe leidt dat bepaalde analyses (bijvoorbeeld FEM, trillingen, binnenboordgeluid, etc.) niet gemaakt worden, omdat het teveel moeite kost om de benodigde data te verzamelen.
 
Door de informatie die in ERP, PDM/DMS en planningsystemen ligt te ontsluiten via het 3D-model van het schip wordt een grote zoekmachine gecreëerd. Niet alleen wordt informatie eenvoudiger vindbaar gemaakt, maar ook visualisatie van informatie in het 3D-model zal tot de mogelijkheden behoren.
 
Voor nadere informatie over het project P6 3D Informatiewijzer klik hier.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken