foto

P5 Procesbeheersing

Simulatie is van groot belang voor het scheepsbouwproces, omdat het de partijen in staat stelt vooraf vast te stellen wat de gevolgen van een bepaalde beslissing of gebeurtenis kunnen zijn.
 
Op deze manier kan men vooraf bekijken of nieuwe orders haalbaar zijn, of een geplande investering ook daadwerkelijk het gewenste en verwachte resultaat heeft. Tevens kan men tijdens de bouw risico’s en hun gevolgen beter identificeren en kwantificeren.
 
Het project Procesbeheersing omvat meer dan puur simulatie en richt zich op een viertal speerpunten aangedragen door de industrie. Dit zijn:
 
- Engineeringssimulatie
- Procesinnovatie
- Productielocatie simulatie
- Integraal plannen
 
Alle vier deze punten zijn erop gericht om het alsmaar complexer geworden scheepsbouwproces weer begrijpelijker, zichtbaarder, onafhankelijker en voorspelbaarder te maken. Met als uiteindelijk doel het gehele maakproces beter beheersbaar en bestuurbaar te maken vanaf engineering tot en met de after-sales.
 
Voor nadere informatie over het project P5 Procesbeheersing klik hier.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken