foto

P4 Leren Integraal Samenwerken

De mens is een wezenlijke factor voor het welslagen van scheepsbouwprojecten. Bij Integraal Samenwerken komen een aantal onderwerpen specifiek in beeld.
 
- Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
- Communicatie
- Transparantie van het proces binnen ieder project
- Meer kennisdeling tussen projectpartners
- Verbeterde informatie-uitwisseling
- Een goede balans in commercieel-juridische voorwaarden
 
In het project Leren Integraal Samenwerken staat het aanleren van deze specifieke vaardigheden centraal. Mensen dienen in eerste instantie te leren wat Integraal Samenwerken inhoudt op hun specifieke werkplek of in hun specifieke rol.
 
Vervolgens kan deze zienswijze ook toegepast worden op teamniveau, organisatieniveau en zelfs de organisatiegrenzen overschrijdend in een concreet project.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken