foto

P3 Kennismanagement

Het vinden en toegankelijk maken van de kennis die binnen een bedrijf aanwezig is, is niet eenvoudig.
 
Enerzijds is er een veelheid aan informatie opgeslagen in een grote verscheidenheid aan bestandstypen, mappen, schijven, etc. Anderzijds is er ook de kennis en ervaring van de medewerkers die niet goed opgeslagen kan worden en te zijner tijd, als ze niet op tijd wordt overgedragen, met de medewerker het bedrijf verlaat.
 
Het project Kennismanagement richt zich op het verbeteren van het managen en overdragen van deze kennis. Er wordt gezocht naar systemen die de digitaal opgeslagen informatie beter toegankelijk en vindbaar maken, maar tevens worden kenniskringen opgezet om kennisuitwisseling tussen personen te stimuleren.
 
Onderzoek heeft aangetoond dat deze beide acties slechts een beperkt effect hebben als niet tegelijkertijd gezorgd wordt voor voldoende draagvlak voor kennismanagement binnen het bedrijf en voor een bedrijfscultuur waarin mensen kennis durven, mogen en willen overdragen. 
 
Daarom wordt tevens aandacht besteed aan het ‘kennismanagement-vriendelijker’ maken van de betrokken bedrijven.
 
Voor nadere informatie over het project P3 Kennismanagement klik hier
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken