foto

P2 Productdefinitie

Het project Productdefinitie kent een sterk functionele insteek op het ontwerpproces, waarbij functionele eisen van de klant vertaald worden naar een functioneel en technisch ontwerp. Dit sluit nauw aan bij een, door de maritieme maakindustrie, gewenste ontwikkelingsrichting weg van steeds gedetailleerdere specificatie van deeloplossingen in het klantbestek.
 
In dit project komen operationele en functionele kennis van de klant, scheepsbouwkundige kennis van de werf en haar specialistische dienstverleners en systeemkennis van allerlei toeleveranciers bij elkaar. Hierdoor draagt het project ook bij aan het ontschotten van kennisdisciplines en het vroegtijdig inzetten van kennis in gezamenlijke aanbiedingstrajecten.
 
Dit leidt tot een ontwerpmethodiek en bijbehorende gereedschappen om snel een platform te kunnen configureren op grond van vooraf gedefinieerde rollen.
 
Een dergelijk gereedschap verdringt de ontwerper niet, maar is een hulpmiddel voor de ontwerper om snel variaties en alternatieven door te kunnen rekenen en vervolgens de juiste oplossingen te kiezen.
 
De geconfigureerde platformoplossingen dienen tevens bruikbaar te zijn in het vervolg van het ontwerpproces voor de configuratie van systemen, het genereren van besteksinformatie en als startinformatie voor het engineeringsproces.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken