foto

P1 Integraal Samenwerken

Belangrijk voor het succes van Integraal Samenwerken is een goede koppeling  van alle relevante werkprocessen in een scheepsbouwproject.  Deze koppeling krijgt niet alleen vorm door afspraken over processen en middelen, maar zeker ook door de manier waarop teamleden samenwerken en communiceren.  
 
Integraal samenwerken vraagt om een houding van openheid, vertrouwen, onderling respect, begrip en steun. Dit vereist een aangepaste cultuur, waar geen ruimte is voor onverschilligheid.
 
Deze cultuurverandering is een apart aandachtspunt. In dit project staan de mensontwikkeling en het proces (her)ontwerp daarom centraal.
 
Het project kent een viertal deeltrajecten, te weten: 
- Bewustwording
- Visieontwikkeling
- Proces(her)ontwerp
- Ontwikkeling instrumentarium
 
Het project dient onder meer de volgende resultaten op te leveren:
- Strategische visie op Integraal Samenwerken
- Verbeterde kwaliteit van de communicatie
- Organisatorisch, juridisch en commercieel kader
- Implementatieplan voor Integraal samenwerken in de praktijk
- Commitment van de leidende bedrijven 
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken