foto

Organisatie

Het clusterproject Integraal samenwerken wordt bestuurd door een stuurgroep samengesteld uit directievertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.
 
De branchevereniging Scheepsbouw Nederland is eveneens in de stuurgroep vertegenwoordigd en specifiek belast met de externe communicatie en de vertegenwoordiging van een groep van MKB-bedrijven
 
De projecten die onder het clusterproject vallen worden geleid door projectleiders. De samenhang tussen de projecten wordt bewaakt door een tweetal regisseurs.
 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door de participanten, de Technische Universiteit Delft en nader aan te wijzen derden. 
 
Het Programma Integraal samenwerken is één van de projecten binnen het Maritiem Innovatie Programma  en wordt ondersteund door SenterNovem en het ministerie van Economische Zaken. 
 
Het Programma Integraal samenwerken dekt het aandachtsgebied voor procesinnovatie geheel af. Voor nadere informatie omtrent het Maritiem Innovatie Programma klik hier
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken