foto

Missie

Integraal samenwerken zet de klant centraal. Bedrijven en mensen werken als één team aan de beste oplossing. Een netwerk van bedrijven ondersteunt elkaar in het op een interactieve wijze bij elkaar brengen van vraag en oplossing.
 
Betrokken bedrijven verwachten door Integraal samenwerken een meer tevreden klant, een efficiënter en plezieriger proces, een beter rendement en daarmee een sterkere marktpositie te bereiken.
 
De samenwerking is noodzakelijk voor het opheffen van de scheiding tussen de verschillende fasen in het bouwproces (ook wel horizontale integratie genoemd), tussen disciplines (ook wel verticale integratie genoemd) en voor het gezamenlijk managen van de van de klant overgenomen risico’s.
 
Integraal samenwerken wordt ook wel aangeduid met termen als alliantie of partnering, voorwaartse of achterwaartse integratie, keten- of supply chain management, co-making of clustering.
 
Integraal samenwerken verschilt van deze concepten door de aansturing van het bouwproces vanuit één netwerkorganisatie en door de interactieve communicatie met de klant in alle fasen van het scheepsbouwproces. 
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken