foto

Doelstelling

Integraal samenwerken vergt een cultuur van samenwerking, onderling afgestemde processen, standaards en gereedschappen en de juiste mensen.
 
Het tot stand brengen van een dergelijke samenwerking vraagt om vertrouwen en energie. Zijn die gevonden dan blijkt dat het netwerk over de grenzen van een project kan blijven bestaan en daarmee relatief projectongebonden geworden is. 
 
De doelstellingen in kwantitatieve zin zijn op een termijn van 2016: 
 
- Reductie van de vermijdbare faalkosten met de helft
- Meetbare toename in motivatie van medewerkers in de sector met 20%
- Toename van vastgelegde kennis van uitstromende medewerkers met 100%
- Toename van 20% van de hoogwaardige kennisinstroom naar de sector als
  gevolg van de bonus die dit Programma voor het imago heeft
- Toename van het produceerbare volume per medewerker met 20% 
- Reductie van de levertijd van schepen van 10%
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken